BLOG
Dijital Dünyada Yaratıcılığın Sınırı Yoktur!
GERİ DÖN
Web Yazılım Projeleri Hakkında
Web Yazılım Projeleri Hakkında

İnternette aktif olan bireylerin en fazla merak ettikleri konu, kullandıkları tarayıcı programı sayesinde bir web sitesinin nasıl yapıldığıdır. Web yazılım yapılırken tüm aşamalar iki ana konu altında bir araya gelir.

Peki, Nedir Bunlar?

1-) Ziyaretçinin Görebildiği

Bu aşamada tarayıcı programı ile ziyaretçinin sunucudan istediği web sitesinin, web tasarımı, logosu, içeriği ziyaretçinin gördüğü dediğimiz kısımdır.

2-) Ziyaretçinin Göremediği

Ziyaretçinin siteyi daha iyi, kolay ve keyifle kullanabilmesi, kullanıcıdan bilgileri güvenli bir biçimde alıp, ona güvenli bir biçimde içeriği sunmasını sağlayan; web sitenin kalbi dediğimiz web yazılım aşamasıdır.

Ziyaretçinin göremediği bu aşama, çok önemli kontrollerden geçerek yapılmaktadır. İnternetin sıkça olarak kullanılmaya başlamasından sonra çeşitli protokoller yardımı ile web siteleri kullanıcının karşısına getirebiliyordu. Bu dönemde kullanıcıdan bir bilgi girmesine gereksinim olmadığı için, yapılan web siteleri sade olmaktaydı. Fakat daha sonra hem e-ticaret ve bankacılık gibi alanlar olsun hem de sosyal medya olsun, web sitesi sahipleri kullanıcılara istenen bilgileri güvenli bir biçimde ulaştırmaya gereksinim duymuştur. Bu aşamada web yazılım hayatımıza girmiştir.

Web Yazılım Örnekleri Vermek Gerekirse;

HTML

Bu web yazılımı en kolay ve kullanımı diğer yazılımlara göre daha basittir. Gerçekleştirilen işlemlerde site sahibinin kullanıcıya neyi hangi alanda göstermesi isteniyorsa, kullanıcı onu o kısımda görebilir ve site üzerinde herhangi bir ekleme/çıkarma yapması imkan dahilinde değildir. Bu dilin temel özelliği metin, fotoğraf veya video içeren bir sayfanın tarayıcı yazılımı tarafından doğru harmanlanarak kullanıcının ekranında açılması ve sayfaların birbirine bağlanabilmesidir.

ASP, PHP, Net, Java Script, Flash vb. Web Yazılımları

Bu tarz web yazılım dillerinin ortaya çıkış amacı ise özellikle HTML ile hazırlanmış sayfalara farklı özellikler katmaktır. Buna örnek vermek gerekirse bir site sahibi sitesini ziyaret edenlerin görüş ve istekleri almak veya daha sonra onlara ulaşabilmek için sitesine bu web yazılım dilleri ile yaratılmış form gönderme sayfası ekleyebilir. Bunun sayesinde normalde siteye bir ekleme yapamayan kullanıcının, ulaşması imkânsız olan veri tabanına içerik eklenmiş sağlanmış olur. Fakat günümüzde internetin geldiği durum dikkate alındığında, artık internet üzerinden alışveriş yapmak, yemek siparişi vermek veya bankacılık işlemlerinin yapılabilmesi tamamıyla bu web yazılımları imkan dahilinde olabiliyor.

Peki, Web Yazılım Projeleri Neden Başarısız Olabilir?

Web Yazılım projeleri; işin tanımlanması, analizlerin/istatistiklerin yapılması, programın tasarımının yapılması, yazılımın kodlanması, test edilmesi ve dökümanların hazırlanması aşamalarının bütününe denilir.

Türkiye Bilişim Derneğinin (TBD) 2012 ve 2013 yıllarına ait “Bilişim Teknolojileri Raporuna” göre; Bilişim sektöründe ürün ve servis masraflarının 3,7 trilyon dolara ulaştığı ve yine bilişim sektörünün pazar payının 1,7 trilyon dolara ulaştığı belirtilmiştir. Yazılım sektörü dünya bilişim teknolojileri arasında en fazla kaynak ayrılan alandır. Bilişim teknolojilerinde web yazılım projeleri ve bilişim hizmetlerinin payı %70 civarındadır. Durum böyleyken başarılı olan web yazılım projelerine en iyi örnek sosyal medya öncüsü Facebook Company gösterilebilir. TBD’nin ilgili raporuna göre Facebook’un üye sayısının 1 milyarın üzerinde olduğu ve Türkiye’nin kullanıcı sıralamasında 4. sırada olduğu belirtilmiştir.

 

Başarısız Yazılım Projelerinin Durumu Ne Oluyor?

Bilişim sektörü içinde web yazılım projelerinin payının bu kadar çok olmasına rağmen, tüm yazılım projeleri Facebook gibi başarılı sonuçlara ulaşamıyor. Yazılım projelerinin neden başarısız olduğu ilgili genel kabul görmüş bazı sebepler üzerinde durmak gerekirse;

Yazılım isteyen kişi veya kurumların isteğinin tam belirlenememesi ve müşteri ihtiyaçlarının ve taleplerinin farklılaşması yazılım geliştirme projelerinin başarısızlığının en büyük sebebidir. Müşteri isteklerinin net elde edilememesi veya başlangıçta belirtilmeyen yeni eklemelerin proje bitimine doğru istenmesi nedeniyle projeler başarısızlığa uğramaktadır. Bu tip projelerde ya hiç başlanamamakta ya da bitirilememektedir. Bu gibi anlarda ciddi zaman ve maddi kayıplar olmakta.

Real olmayan zaman tahminleri en önemli ikinci olgudur. Çünkü genel olarak müşteriler aceleci olup, projenin zamanından önce teslim edilmesi için fazlaca baskı uygulamaya çalışırlar. Buna rağmen proje yöneticilerinin ölçümleme ile uygun zaman belirlemeleri sayesinde bu durumun önüne geçilebilir. Ancak yöneticiler proje planlamasına az zaman ayırdıkları ve çalışanların geri bildirimlerini kaale almadıkları zaman müşterinin kaybedilmemesi uğruna real olmayan zaman tahminleri sunabilmektedir. Bu gibi durumlar kendini geliştirmiş yönetici ile çalışıldığında aşılabilir.

Web Yazılım geliştirme projesine ait uzman bir ekip oluşturulamaması ve proje yöneticilerinin projeye gerektiği önemi göstermemesi de web yazılım projelerinin başarısızlık sebeplerindendir.

Proje yönetiminin müşteriler ile olan iletişim kopukluğu projeleri başarısızlık riski artırır. Web Yazılım Firmaları teknolojiye en kolay şekilde ulaşabilmesine rağmen, insan faktöründe yetişmiş, tecrübeli ve uzman ekiplerle çalışabilmesi için daha fazla zaman ve gözleme gereksinim duymaktadır.

Özetle; başarısızlıkların sebeplerin temel nedeninin insan faktörü olarak karşımıza çıkmış olduğunu görmüş oluyoruz.

BAĞLANTIDA KALIN
10LINEMEDIA
Biz 10Linemedia olarak Türkiye’de online reklam ve pazarlama sektörüne yenilikler getirmeyi hedefleyerek yola çıktık. Stratejimiz ile reklam ve pazarlama bütçenizi maksimum verimle kullanıyor ve reklam geri dönüş oranlarınızı yükseltiyoruz.