BLOG
Dijital Dünyada Yaratıcılığın Sınırı Yoktur!
GERİ DÖN
Viral Pazarlama
Viral Pazarlama

Viral reklam genel olarak kendi kendine yayıldığı için virüse benzetilir. Viral reklamları önemli kılan özelliği ise, haber değeri taşıması ve benzeri özelliklere sahip olması paylaşılmasını, yayılmasını sağlar. Viral pazarlama, bir reklam kampanyasını, ilgi çeken videolar, textler vb.. kitleye e-mail ve dijital medya üzerinden tanıtmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlar.

Reklamın ilginç Viral reklam, ağızdan ağıza pazarlama ile çok benzer bir yapıya sahiptir. En önemli farkı ise viral reklamların yaşam sahasının %99 internet yani dijital medya olmasıdır.  Kullanım alanı olarak sosyal medyadır. Viral reklamlar firma ya da kullanıcılar tarafından kurgulanıp, yayılabilir.

Diğer pazarlama teknikleri ile kıyaslandığı zaman viral pazarlama gerçekten etkili bir yöntemdir. Dijital medya çağında, sosyal medyanın gücü yadsınamaz.  

Viral pazarlama stratejileri:

 Ücretsiz mal veya hizmet göndermek: “Ücretsiz”, kelimesi pazarlama dağarcığının en güçlü kelimelerinden biridir. “Ucuz” veya “pahalı olmama” olgusu bir ilgi dalgası yayabilirken, “ücretsiz” olması ise genellikle daha hızlı yayılır. Viral pazarlamacılar ödül sistemini de yaygın biçimde uygular. Viral pazarlamacılar ücretsiz olarak sundukları mal ve hizmetlerden dolayı belki başlangıçta kar elde etmeyebilirler, fakat yakın veya ileri bir zamanda kar elde edebilmektedir. Ücretsiz ürünler tüketicinin dikkatini çekerken ve bu aşamada sunulan diğer ücretli ürünlerin farkındalığı artırılmış olur. Sitenin dikkat çekici konumda olması elektronik ticarette satış fırsatları ve reklam gelirlerini ortaya çıkarır.

Başkalarına zahmetsiz transfer etmeyi sağlamak: Pazarlama mesajlarının gönderilmesinde e-posta, web sitesi, grafik ve bilgisayar talimatlarının yeniden gönderilmesi için transferin kolay olması gerekir. Tüketicilerin bir mesajı kolay ve rahat bir şekilde gönderebilmesi bu mesajın daha etkin bir şekilde yayılmasına katkı sağlayacaktır. Virüsler sadece bulaşması kolay olduğu zaman yayılır. Kısaca, hazırlanan viral mesajın rahat biçimde yayılmasını sağlamak için bu mesajın tüketiciler tarafından rahat gönderilmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlanmış olması gerekir.

Küçük kitlelerden geniş kitlelere kolayca yayılmak: Viral pazarlama stratejisini kullanarak ürününü yaymak isteyen bir firmanın öncelikle hedef kitlesinde bulunan kişilere hizmeti kolay bir şekilde sunması gerekir. Ürünü kullanacak ve daha sonra tavsiye edecek kişilerin de bu hizmeti alabilmesi için gönderilen ürünü düşük bir çaba ve maliyetle bilgisayarına indirmesi gerekir. Ayrıca bir programa gerek kalmaksızın mausun tıklanmasıyla hizmete ulaşılmalıdır. Ancak hedeflenilen kişilerin teknolojileri veya bilgisayar donanımı bu hizmeti kullanmaya elverişli değil ise ürünün viral olarak yayılması mümkün değildir. Bu nedenle hedeflenen yayılmanın sağlanabilmesi ve büyük kitlelere ulaşabilmesi için gerekli tabanın oluşturulması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.

Genel güdü ve davranışları kullanmak: Viral pazarlama her ne kadar elektronik ortamda işlev görse de; belki de tüm teknolojik gelişmelerde olduğu gibi insan güdü ve davranışlarından hareket eder. Yani, ağızdan ağıza veya “maustan mausa” iletişimin olabilmesi için tüketicileri veya kullanıcıları bu konuda doğrudan veya dolaylı biçimde ikna etmesi gerekir. Diğer bir deyişle, ilgi çekmeyen ve avantaj sağlamayan bir mesajın yayılması son derece güçtür. Başarılı viral pazarlamacılar da genel insan güdü ve davranışlarından hareket eder. Kişinin elektronik ortamda kendisine gelen mesajı okuması, her şeyden önce mesajın ilgi çekmesine bağlıdır. Tüketicilerin renk konusundaki duyarlılıkları, hareketli nesnelerin daha ilgi çekici olması, bir şey kazanma beklentisi gibi davranış ve güdüler alınan mesajın aktarılmasında etkilidir. İnsan güdü ve davranışlarından hareketle tasarlanan bir pazarlama stratejisinin başarılı olma ihtimali yüksektir. Bu bakımdan, milyonlarca mesajın veya web sitesinin olduğu bir ortamda ön plana çıkmak önemli bir koşuldur.

Mevcut iletişim ağından yararlanmak: İnsanların çoğunun sosyal olduğunu söylemek mümkündür. Her birey ailesi, iş arkadaşları ve çevresinden oluşan farklı gruplar ile sürekli iletişim içindedir. Toplumdaki pozisyonuna bağlı olarak, bir kişinin İnternet ortamında yüzlerce veya binlerce kişi olabilir. Sosyal bilimciler her bireyin arkadaş, aile ve akrabalardan oluşmak üzere 8-12 kişilik bir ağa sahip olduğunu ifade etmektedir. Mesajın istenen hedef kitleye ulaşabilmesi ancak mesajın doğru kişiye iletilmesi ile mümkün olabilir. Diğer bir deyişle, referans grubunu oluşturan bireylerin İnternette belirlenmesi mesajın yayılmasında oldukça önemlidir.

BAĞLANTIDA KALIN
10LINEMEDIA
Biz 10Linemedia olarak Türkiye’de online reklam ve pazarlama sektörüne yenilikler getirmeyi hedefleyerek yola çıktık. Stratejimiz ile reklam ve pazarlama bütçenizi maksimum verimle kullanıyor ve reklam geri dönüş oranlarınızı yükseltiyoruz.