BLOG
Dijital Dünyada Yaratıcılığın Sınırı Yoktur!
GERİ DÖN
Dijital Dönüşüm Nedir?
Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm, bir kurum, şirket veya yapının dijital çağa ayak uydurmak için pazarlamasından, organizasyon yapısı ve yönetim şekline kadar her şeyini yeni dünya araçları ile yapmasına verilen genel isimdir.

Dijital dönüşüm sadece bir web sitesi yada sosyal medya faaliyetleri ile yapılmaz. Gelişen teknoloji ve internet ile, tam anlamıyla dijital bir devrim yaşadığımız günümüzde artık her şirket dijital ile iç içe yaşıyor ve dijitali kullanabildikleri kadar iyi bir şekilde etkin kullanmaya çalışıyor.

Dijital dünya ile birlikte rekabetin artması, son sözün müşterinin eline geçmesi ve online itibarın önem kazanması markaları dijital ile yaşanan dönüşüme ayak uydurmak ve dijital dönüşüme gitmek zorunda bırakmıştır. Dijital dönüşüm, markaların dijital zamana ayak uydurmak için teknolojiyi tüm süreçlerinde kullanmaları olarak tanımlanabilir.

Dünyanın hızla değiştiği, yeni dünya araçlarının herkesi ve her şeyi yakınlaştırdığı günümüzde “dijital dönüşüm” e ayak uyduramayan markalar geride kalıyor. Dijital dönüşüm için markaların mutlaka bir strateji geliştirmesi gerekmektedir.  Markalar Stratejik planlama yapmadan başarı olmayı bekleseler bile marka dönüşümlerini tamamlamakta zorlanabilirler.

Markalar öncelikle dönüşüm için temel iş süreçlerini ve sistemlerini analiz etmeli, hangi uygulamanın hangi platformda, hangi çözümlerle marka kültürüne daha uygun olacağını tespit etmelidirler.  Aksi takdirde gereksiz yatırımlar içine girebilirler.

Değişim süreci sadece üst düzey yöneticiler statüsünde değiş şirket kültürü içinde her kademede benimsenmelidir. Sadece kurum yöneticilerinin dijital kültüre sahip olmaları değişime yeterli olmadığı gibi hiç bir işe de yaramaz. Dijital dönüşümün önemini anlamayan kadrolar dönüşüme ayak uyduramaz

BAĞLANTIDA KALIN
10LINEMEDIA
Biz 10Linemedia olarak Türkiye’de online reklam ve pazarlama sektörüne yenilikler getirmeyi hedefleyerek yola çıktık. Stratejimiz ile reklam ve pazarlama bütçenizi maksimum verimle kullanıyor ve reklam geri dönüş oranlarınızı yükseltiyoruz.